m

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

WYCIECZKA NA UNIWERSYTET OPOLSKI

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bąkowicach uczestniczą w projekcie realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Fascynujący świat nauki i technologii”.

W ramach tego projektu piętnaścioro wyróżnionych uczniów uczestniczyło w bezpłatnym wyjeździe do Opola na zajęcia dedykacyjne organizowane przez Uniwersytet Opolski. Cykl sześciogodzinnych warsztatów obejmował wykłady i ćwiczenia z następujących zagadnień: 1. Fizyka jest wszędzie; 2. Szukamy innych cywilizacji; 3. Od alchemii do współczesności; 4. Motoryzacja, a środowisko; 5. Wyprawa do wnętrza Ziemi.

Zajęcia rozpoczęły się od odśpiewania hymnu „Gaudeamus” i złożenia uroczystej przysięgi. Potem nastąpiło przywitanie dzieci przez rektora i już można było rozpocząć naukę. Największe zainteresowanie wzbudziły wśród uczniów zajęcia w laboratorium chemicznym i własnoręcznie wykonane oraz opisane doświadczenia. Na zakończenie każdy „student” otrzymał pamiątkowy certyfikat uczestnictwa w tych, jakże pouczających, warsztatach. Dziękujemy Pracownikom RCRE w Opolu za umożliwienie udziału w tym projekcie.

Aneta Garkut

wstecz